-->
Hediyelik iyilik dünyasına hoşgeldiniz!..
img

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. KEYO Kurumsal Danışmanlık ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.)
1.2. İnternet sitesini veya uygulamaları ve etkinlikleri kullanan, katılan kişidir. (Kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarının belirlenmesine ilişkindir.


3. TANIMLAR

3.1. İnternet/Web Sitesi, www.iyibirhareket.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ifade etmektedir.
3.2. “İçerik”, İnternet sitesi, uygulamalar ve etkinliklerde yer alan her türlü isim, bilgi, cevap, tercih, anket, işlem, video, resim, müzik, yazı, çizim, logo ve benzerlerini ifade etmektedir.
3.3. “Ürün”, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden veya İnternet Sitesi vasıtasıyla yönlendirildiği diğer platformda satın aldığı aldığı / üçüncü kişiden edindiği her türlü ürün ve hizmeti ifade etmektedir.
3.4. “Kullanıcı”, İnternet Sitesi’ne giriş yapan ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.
3.5. “Platform”, İnternet Sitesi vasıtasıyla Kullanıcı’nın bulunduğu veya yönlendirildiği, ilgili ürünlerin ve/veya hizmetlerin satın alındığı, edinildiği Şirket’le hiçbir ticari bağlantısı olmayan, üçüncü kişilere ait her türlü web sitesi ve platformları ifade eder.
3.6. “Hizmet”, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden veya İnternet Sitesi’ni kullanarak, ulaştığı diğer platformlardan yaptığı alışverişin toplam tutarını veya yapılan alışveriş sonrası toplam tutardan KDV, kargo vb. tüm masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın belirtilen yüzdesinin ve/veya Kullanıcı’nın İnternet Sitesi veya diğer platformlarda yaptığı işlemler için internet sitesinde belirtilen tutarın; yine Kullanıcı’nın seçeceği sivil toplum kuruluşlarına destek olarak aktarılmasını ifade eder.
3.7. “Destek”, Kullanıcı’nın seçtiği sivil toplum kuruluşlarına yapılacak olan bağışı ifade eder.


4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, İnternet sitesinin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından İnternet sitesine Kullanıcı olmak için gerekli kimlik bilgilerinin, e-posta adreslerinin gönderilmesi ve desteklemek istedikleri derneğin, vakıfın, hayır kurumunun seçilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. Kullanıcı olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve Şirket tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Şirket tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin İnternet Sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır.
4.3. Kullanıcılar, üyeliklerinin onaylanmasının ardından, alışveriş/işlem yapacakları platformlara ilişkin marka, logo ve ilgili yerlere aktarılacak destek oranlarının yer aldığı sayfaya bağlanarak, diledikleri markaya, logoya tıklayarak, ilgili markanın platformuna yönlendirilecekler.
4.4. Platformlardan yapılacak alışverişin tamamlanması ve ödemenin onaylanmasının ardından, İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uygun olarak, ilgili destek miktarını ilgili dernek, vakıf, hayır kurumlarının hesabına aktaracaktır.


5. HİZMETİN ŞARTLARI

5.1. Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hükümler, İnternet Sitesi vasıtasıyla sunulan bütün hizmetleri kapsamaktadır. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girmesi, kullanması ve hizmetlerden yararlanması halinde bu sözleşmede yer alan şartlar ve hükümler kabul edilmiş sayılır.
5.2. İnternet Sitesi’ne ilişkin her türlü fikri ve sınai hak Şirket’in mülkiyetinde olup, bu sözleşme kapsamında yer alan koşul ve şartlar uyarınca, Kullanıcılar’ın kullanımına tahsis edilmiştir.


6. HİZMETİN KAPSAMI

6.1. “iyibirhareket.com”, Kullanıcılar’ın ilgili platformlar üzerinden satın almak/yararlanmak istedikleri ürün ve/veya hizmetler için ilgili platformlara ulaşım, yönlenim hizmeti sunan ve ilgili platformların reklamını/tanıtımını yapan, Şirket’in sahibi olduğu “İnternet Sitesi”’dir.
6.2. Şirket, ilgili platformlara sunduğu ulaşım, yönlenim hizmeti için Kullanıcı’dan hiçbir ek ücret almamaktadır; Platformlar üzerinden direkt yapılan alışverişlerle, İnternet Sitesi üzerinden ilgili platforma ulaşılıp yapılan alışverişler arasında hiçbir fiyat, ücret ve bedel farkı bulunmamaktadır.
6.3. Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden ilgili platforma ulaşıp yaptığı alışveriş/işlemler için seçilen sivil toplum kuruluşlarına İnternet Sitesi’nde belirtilen oranda destek olacaktır.
6.4. Şirket, aktarmayı taahhüt ettiği destek miktarlarını kendi gelirinden karşılayacaktır; Kullanıcı’dan hiçbir isim altında herhangi bir bedel, ücret, bağış alınmamaktadır.


7. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı, internet sitesini veya internet sitesine ilişkin uygulamaları kullanırken, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak Şirket tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını, aşağıdaki hususlara uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
7.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde, uygulamalarda ve etkinliklerde kendisine her türlü bilgiyi ve doğru olarak verecek, bu bilgileri güncel tutacak, talep halinde belgelendirecektir.
7.3. Kullanıcı, küfür, hakaret, tehdit, şiddet, müstehcenlik, ayrımcılık, siyasi görüş, dini değer ve benzerlerini içeren içerik kullanmayacak ve mevzuata, örf- adet ve ahlak kurallarına uyacaktır.
7.4. Kullanıcı, birden fazla ve/veya üçüncü kişiler adına kullanıcı hesabı oluşturmayacak, başka bir kişinin kullanıcı hesabını kullanmayacak ve hesap şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacak, hesabını üçüncü kişilere kullandırmayacak ve devretmeyecektir.
7.5. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kullanıcı hesaplarına girmeyecek, üçüncü kişilere ait hiçbir bilgiyi, bot, robot ve benzerleri ile toplamayacak, üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek veya kişileri rahatsız edecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
7.6. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki hiçbir hak ve yükümlülüğünü, üçüncü kişiye kullandırmayacak veya devretmeyecektir.
7.7. Kullanıcı, internet sitesine, uygulamalara, etkinliklere ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir yazılım, kod, virüs ve benzerlerini yüklemeyecek; bunların düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitelerini zorlayacak hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
7.8. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni, Şirket’in izni olmaksızın, ticari amaçla kullanmayacaktır; kampanya, reklam, tanıtım, organizasyon ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaktır.
7.9. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde, yer alan tüm içeriğin Şirket’e ait olduğunu kabul etmektedir; bunları, Şirket’in izni olmaksızın kullanmayacak, kopyalamayacak, yayınlamayacak ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaktır.
7.10. Kullanıcı, Şirket’in fikri ve sınai haklarını ihlal etmeyecek; karışıklığa yol açabilecek hiçbir isim / marka / logo kullanmayacaktır.
7.11. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde, öneri, yorum ve benzerleri karşılığında herhangi bir menfaat talep etmeyecektir.
7.12. Kullanıcı, bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Şirket’i bilgilendirecektir.
7.13. Kullanıcı, Şirket’e, İnternet Sitesi’ne, uygulamalara, etkinliklere, diğer kullanıcılara ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
7.14. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şirket’in kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
7.15. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcının, İnternet Sitesi ve uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
7.16. Kullanıcı, İnternet Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
7.17. Kullanıcı, diğer platformlar ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
7.18. Kullanıcı, İnternet Sitesi vasıtasıyla yönlendirildiği diğer platformlarda satın aldığı Ürünler ile ilgili olarak Şirket’in satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, diğer platformlardan talep ettiği bir ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının ilgili platformlar olduğunu; Şirket’in ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; ürünün ayıplı olup olmaması, ilgili platformlar üzerinde yer alması yasak olan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Şirket’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
7.19. Kullanıcı, ilgili platformlara en son “iyibirhareket.com” üzerinden giriş yapmalıdır. Aksi halde Şirket’in taahhüt ettiği desteği aktarma yükümlülüğü yoktur. Kullanıcıların, yapılan alışveriş/işleme müteakip 24 saat içinde, internet sitesiden onay maili almamaları durumunda ilgili desteğin gerçekleşmesi için İnternet Sitesi’ne başvurabilirler. İnternet Sitesi yapılan kontrollerin ardından desteğin aktarılmama nedenini Kullanıcı’ya bildirecektir.
7.20. Kullanıcı, İnternet Sitesi vasıtasıyla yönlendiği platformdaki işlemlerini İnternet Sitesi’ne ulaştıkları “browser” üzerinden sürdürmelidir. İlgili platformun mobil uygulaması üzerinden alınacak hizmet veya yapılacak alışverişler için Şirket’in bağış yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7.21. Kullanıcı’nın, ilgili platformlara İnternet Sitesi’nde reklam alanı olarak belirtilen alanlardan yönlendiği durumunda, Şirket’in taahhüt ettiği desteği aktarma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7.22. Kullanıcı, kullandığı web tarayıcısında “çerez” kullanımını etkinleştirmiş olmalı. Aksi halde Şirket’in taahhüt ettiği desteği yükümlülüğü yoktur.


8. ŞİRKET'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Şirket dilediği zaman Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilecektir. Şirket tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edilerek Kullanıcılara duyurulur.
8.2. Şirket’in, Şirket çalışanlarının veya yöneticilerinin, Kullanıcı da dahil olmak üzere, ilgili platformlarda üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve/veya ürünlerden dolayı, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8.3. Şirket, dilediği zaman, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden, Hizmeti ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilecek veya silebilecektir. Şirket, talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri, gerekli görüldüğü takdirde doğrudan yapabilecektir.
8.4. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka platformlara, web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilecektir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen, web siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen platformlar, portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
8.5. Şirket, sivil toplum kuruluşlarına yapılan desteklerin kullanımında inisiyatif sahibi değildir. Yapılan desteklerin kullanımı ilgili sivil toplum kuruluşunun sorumluluğunda olup, ilgili kuruluşların tüm idari, hukuki ve cezai sorumluluklarının takibi kendilerine aittir.
8.6. Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi vasıtasıyla yönlendiği platformda yaptığı alışverişin tamamlanması ve reklam gelirinin elde edilmesine müteakip 90 gün içinde taahhüt ettiği destek tutarını ilgili dernek, vakıf, hayır kurumunun hesabına aktaracaktır.
8.7. Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi vasıtasıyla yönlendiği platformda yaptığı her alışveriş için reklam geliri elde etmektedir. Aktarılacak destekler, söz konusu gelirden karşılanacak olup, Kullanıcı tarafından yapılacak alışverişe/işleme ilişkin reklam gelirinin, Şirket’e ödenmemesi durumunda, Şirket’in taahhüt ettiği desteği aktarma yükümlülüğü ortadan kalkar.
8.8. Şirket, ilgili platformlarda yapılan alışverişin iptal edilmesi, satın alınan ürün ve/veya hizmetin iade edilmesi ve benzeri durumlarda ilgili taahhüt ettiği desteği aktarmayacaktır.
8.9. Şirket, Kullanıcı’nın ilgili platformda yaptığı ödemenin yapılmasına müteakip, Kullanıcı’ya bilgilendirme e-postası atacaktır.
8.10. Şirket, Kullanıcının, Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı davranması halinde, bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi, dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin üyeliğini geçici olarak durdurabilecek veya kalıcı olarak iptal edebilecektir.


9. DİĞER

9.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır. Uyuşmazlık halinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.2. Bu Sözleşme, Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
9.3. Kullanıcı, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
9.4. Kullanıcı, ayrıca Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


totop
totop
Ürün karşılaştırma listesine eklendi.
Karşılaştırma tablosuna git.
Ürün karşılaştırma listesine eklendi.
Ürün sepete ekleme

Promise Figurine

Adet:

Kutu İçindeki Ürünler: Kutu İçindeki Ürünler:

Notunuzu Ekleyin

Kutu İçindeki Ürünler: Kutu İçindeki Ürünler: